آخرین پادکست های روزنامه فرصت امروز (146)


 • چالش اثبات اولین بودن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 468 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • مزایای استفاده از شبکه اجتماعی در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 762 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • قیمت بالای محصولات

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 820 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • مدیریت فروش در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 725 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • سیستم فروش تلفنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 452 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • ناهماهنگی د‌ر سازمان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 476 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • مشاوره خرید آنلاین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رها شدن از محصول گرایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 378 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • چالش‌های مدیران زن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 538 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • راه‌اندازی شبکه توزیع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 597 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • مذاکره با مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 614 نفر | تعداد دانلود: 46 بار
 • از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 533 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • افزایش ساعات کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 518 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • شکار نیروهای فروش متخصص

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 504 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • گزینش کارمندان جوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 523 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • راهنمایی فروشنده‌ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 552 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • متفاوت نشان دادن محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 527 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • جذب مشتری برای رستوران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 629 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • تغییر شیوه فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • انتخاب بیلبورد مناسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 541 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • استخدام مدیر محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 608 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • تمایز در بازار غذاهای حاضری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 567 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • راه‌اندازی واحد تحقیقات بازار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 547 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • تبلیغات بی فایده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 521 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • جلب اعتماد مشتریان ایرانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 609 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • ایجاد فرهنگ کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 501 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • پیش‌بینی رفتار خرید مصرف‌کننده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • کسب و کار موروثی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 527 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • حفظ شهرت کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 575 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • پچ‌پچ‌های سازمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 480 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • طراحی برنامه آموزشی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • استخدام استراتژیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • حسادت سازمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 559 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • شیوه B2B

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 603 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • ترس از مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 586 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه تخفیفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 537 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • آموزش فروشندگان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 968 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • درخواست‌های غیرمنطقی مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 619 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • افزایش فروش فروشگاه پوشاک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 546 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • ارزیابی تبلیغات پیامکی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 497 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • مدیریت پرسش‌های مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 575 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • ترس از مطرح کردن قیمت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 629 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • حرفه‌ای شدن نیروهای تازه کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 433 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • انتقال فرهنگ ملی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 543 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • اعتماد به شرکت‌های توزیع کننده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 504 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • بازاریابی نمایندگی بیمه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 611 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • تبلیغات ایمیلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 650 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • بهینه‌سازی جلسات فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 620 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کنجکاوی کارمندان درباره دستمزدها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 515 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • قیمت‌گذاری در حوزه پوشاک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 517 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • سنجش اثربخشی برنامه بازاریابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 577 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • اعتماد به داده‌های آنلاین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 606 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • تبلیغ نان و شیرینی سالم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 616 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • همکاری با خرده‌فروشی‌ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 555 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • بازاریابی آژانس گرد‌‌‌شگری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 553 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تبلیغ محیطی برای آژانس گردشگری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • تغيير چشم‌انداز فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 512 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تعامل با مشتريان ناراضي

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 561 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • شناسایی مزایای رقابتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 605 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • مدیریت انتظارات متضاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 590 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • انتخاب مدیر فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 597 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • کسب‌و‌کار سریع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 528 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • توسعه کسب‌وکار خانگي

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 569 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • معرفي خدمت تازه به بازار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 558 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 461 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • طراحی فروشگاه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 509 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • مدیریت زمان در واحد فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 571 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • مدیریت غیبت کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 455 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • جذب بازدیدکنندگان گذری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 587 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • انتخاب نام مناسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1711 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • تولید محصول برای نوجوانان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 551 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • صادرات محصول پرطرفدار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • آینده پژوهی در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 628 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • انتخاب بازیگر برای تیزرهای تلویزیونی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 640 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • رپرتاژ آگهی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 601 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تغییر نام به خاطر بار معنایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 585 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • تبلیغ در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 601 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • تفویض اختیار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 647 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • بازاریابی برای رستوران ارگانیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 578 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • افزایش سهم بازار پررقیب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 489 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • گره زدن برند به فعالیتهای اجتماعی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 516 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • معرفی طرحهای جدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • ایجاد محیط کاری الهام بخش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 742 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 536 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • مدیر پرکار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 482 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • ارزیابی مهارتهای مدیریتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 578 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • سیستم مدرک گرا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 613 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • مدیر خویش فرما

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • ارائه محصولات مکمل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 549 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • حمایت از رویدادهای ورزشی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 525 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • برند شدن در حوزه چرم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 709 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • معضل بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • مدیریت تغییرات

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 566 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • دسته‌بندی و تفکیک مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 612 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • تنظیم قرارداد کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 592 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 572 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رقابت با برندهای خارجی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 567 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تمرین تسلط بر خود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 641 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • کسب و کار شتاب‌زده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 591 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • پیامدهای شراکت شکست‌خورده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 605 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • کنجکاوی بیهوده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • بازاریابی محصولات ارزان‌قیمت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 895 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • برنامه‌ریزی کارآمد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 609 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • مدیریت خلاقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 836 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • اتهام محافظه کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 603 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • افزایش تعهد کارمندان به اهداف شرکت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 631 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • راه‌اندازی شعب رستوران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 582 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • معضل حرف‌ ناشنوی کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 552 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • تغییر نام تجاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 836 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • توسعه محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 547 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • برگزاری جشنواره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 618 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • جعبه خلاقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 653 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • بازاریابی برای کتاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 667 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • تقسیم وظایف با شرکا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 877 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • نارضایتی از خدمات پس از فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 634 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • کارمندیابی از طریق آگهی روزنامه‌

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 734 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • تقویت ارتباط با رسانه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 752 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • برنامه‌ریزی برای صادرات محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 711 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • تبلیغ رستوران زنجیره ای

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 838 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • جلب اعتماد هیات‌ مدیره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • طراحی لوگو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1045 نفر | تعداد دانلود: 49 بار
 • مدیر جوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 827 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه عرضه مستقیم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 779 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • کارمند بی اخلاق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • مقابله با رقبای فرصت‌طلب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 885 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • فرآیندی که از شما یک مدیر واقعی می‌سازد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 786 نفر | تعداد دانلود: 47 بار
 • جانشین‌ پروری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 942 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • سنجش اثربخشی تبلیغ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1022 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • راه‌اندازی واحد CRM

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 911 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • شراکت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 714 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • ادامه حیات در شرایط رکود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 860 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • راه‌اندازی واحد روابط عمومی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 863 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • تبلیغات اثر گذار و کم هزینه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 758 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • بازگرداندن اعتماد مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 897 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • تولید انبوه ایده جدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 854 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • ارائه خدمات خوب به مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 790 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • تبدیل شدن به برند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1240 نفر | تعداد دانلود: 68 بار
 • تعدیل نیرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 841 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • مدیریت پاداش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 910 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • کارمند معترض

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 837 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • محصول کم‌طرفد‌‌ار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 875 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • استخدام مدیر اجرایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 841 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • محیط کاری خشک یا مفرح؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 875 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • جلسات کاری ناکارآمد و طولانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 747 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • تردید درباره توانایی کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 846 نفر | تعداد دانلود: 44 بار
 • معضل انتخاب رسانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 759 نفر | تعداد دانلود: 24 بار