https://shenoto.com/channel/AVAYEBUF

آوای بوف AVAYEBUF

13 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/AVAYEBUF

آوای بوف AVAYEBUF

13 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

لغت های سیاسی 2 ( کمونیسم )

2 0 تومان 13

از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف کمونیسم (communism)؛ در فرضیه های کارل مارکس و فردریک انگلس ، کمونیسم جامعه ای است به اص...

لغت های سیاسی 7 ( سوسیالیسم )

2 0 تومان 15

سوسیالیسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف سوسیالیسم از ریشه لاتینی سوسیوس socius به معنی همراه و شریک مشتق شده است، هرچ...

جاناتان مرغ دریایی

1 1000 تومان 0

درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، نویسنده و خلبان آمریکایی، روایتی است از زندگی همه انسان‌ها، انسان‌هایی که به زندگی در اجتماع خودساخته خو گرفته‌اند و هیچ برون‌رفتی از قوا...

لغت های سیاسی 1 ( توتالیتاریسم)

2 0 تومان 12

توتالیتاریسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی اصطلاحی سیاسی است بَرای توصیف شیوه ای از حکومت که در آن نظام یا ادعا می کند...