آخرین پادکست های زیبا افشارنادری (15)


 • روش هایی برای مقابله با ترس و اضطراب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 906 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • راه های مقابله با افکار منفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 762 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • رازهایی در مورد اعتماد به نفس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 650 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • تکنیک کاربردی ارتباطات

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 414 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • شفا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 471 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • قوانین طبیعت و رابطه آن با موفقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 567 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • قانون راز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 755 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • تکنیک های موفقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 883 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • هر آنچه اراده کنیم به دست می آید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 837 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • تلاش هوشمندانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 785 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • تجسم خلاق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 966 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • ارزش های خود را معلوم کنید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 530 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • اولویت بندی ارزش ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 682 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • غزلیات حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 4771 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • پادموفقیت یازده آبان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 928 نفر | تعداد دانلود: 30 بار