آخرین پادکست های وکیل رسمی (15)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • دانستنیهای حقوقی استارت آپ ها (قسمت اول- ثبت ایده)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 631 نفر | تعداد دانلود: 66 بار
 • ازدواج دائم (شروط ضمن عقد)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 539 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ازدواج دائم (محل سکونت زوجین و اشتغال آنها)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 499 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ازدواج دائم (ازدواج با دختر با اجازه دادگاه)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ازدواج دائم (تعریف اقسام نکاح)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 493 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ازدواج موقت (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 725 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ازدواج موقت (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 589 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نفقه (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 560 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مهریه(قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 568 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مهریه (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 679 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مصاحبه با وکیل پایه یک دادگستری (محمدرضا فولادی)

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 514 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • جهیزیه (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 532 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • نامزدی (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نامزدی (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 762 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • معرفی مجموعه صوتی حقوق خانواده

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 650 نفر | تعداد دانلود: 8 بار