آخرین پادکست های وکیل رسمی (19)


 • دانستنیهای حقوقی استارت آپ ها ( قسمت سوم- ثبت برند یا علامت تجاری)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 837 نفر | تعداد دانلود: 73 بار
 • دانستنیهای حقوقی استارت آپ ها ( قسمت دوم- ثبت اختراع )

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 739 نفر | تعداد دانلود: 63 بار
 • دانستنیهای حقوقی استارت آپ ها (قسمت اول- ثبت ایده)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 783 نفر | تعداد دانلود: 74 بار
 • ازدواج دائم (شروط ضمن عقد)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 779 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ازدواج دائم (محل سکونت زوجین و اشتغال آنها)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 661 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ازدواج دائم (ازدواج با دختر با اجازه دادگاه)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 638 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ازدواج دائم (تعریف اقسام نکاح)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 693 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ازدواج موقت (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1359 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ازدواج موقت (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 770 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نفقه (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 743 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • نفقه (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 680 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مهریه(قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 733 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مهریه (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 885 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مصاحبه با وکیل پایه یک دادگستری (محمدرضا فولادی)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 661 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • جهزیه (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 697 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • جهیزیه (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 694 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • نامزدی (قسمت دوم)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 798 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نامزدی (قسمت اول)

  قیمت: 500 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 971 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • معرفی مجموعه صوتی حقوق خانواده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 811 نفر | تعداد دانلود: 8 بار