آخرین پادکست های operator shenoto (103)


 • لذت آموختن در دل طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • طراحی مفهومی موزه های علم و فناوری

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ترویج علم در سینمای علمی-تخیلی

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • جذب سرمایه برای راه اندازی کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 5 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • حازم فری پور و تجربه فن آموز

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 4 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ادبیات علمی-تخیلی و ترویج علم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 7 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • درباره پروژه "شهر ریاضی"

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 9 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • فرصت های اینترنت برای ترویج علم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 11 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • افراد سالم چگونه غذا می خورند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 233 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • آوای سرباز زندگینامه جانباز شیمیایی آقای صادق روشنی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 196 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چهاردهم تیر روز قلم مبارک باد!

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 237 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت دوم)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 198 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 246 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگو با آقای نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 473 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجتبی محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 259 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با مهشید خسروی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 519 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با عطا خلیقی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 310 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با دکتر اعتماد مقدم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 449 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با آرش برهمند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با هومن دمیرچی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با امیر ارسلان قربان زاده و تیم Fastivery

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 406 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با دکترعلی عباس نژاد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 202 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی میلاد صابری و مهندس رضا باقری اصل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 420 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با محمدباقر اثنی‌عشری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 261 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجید قاسمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 351 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با علی امیری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 250 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مازیار گنجه ای

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با تبسم لطیفی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 301 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با محمد عمروآبادی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 369 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با جعفر محمدی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 290 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با محمد فواد رحمان سرشت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مهرک محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 282 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چگونه کیفیت روابط خود را بالا ببریم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 226 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • چگونه درد را از زندگی خود حذف کنیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 545 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • باشگاه کوچک ورزشی شما پشت میزتان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دوازده قدم برای مدیریت وزن بدن(قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 564 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مغز شما چپ دست است یا راست دست؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • اگر زخم معده دارید این غذاها را نخورید . . .

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 693 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کنترل غذا خوردن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 679 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • شیطان و فرعون

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 533 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • رازشادی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 749 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • دوستی با خرس

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 704 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شام آخر

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 782 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • بلبل

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 767 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تحلیل شخصیت در سازمان

  قیمت: 3,600 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1853 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مشتری مداری

  قیمت: 5,400 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2368 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام فست فودی)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 519 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام خودتان)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 769 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

  قیمت: 4,950 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2348 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب)

  قیمت: 3,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2103 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چهلم (کتاب صوتی)

  قیمت: 10,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2426 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگی نامه ربرت بوش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 813 نفر | تعداد دانلود: 62 بار
 • نگرانی چرا؟؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1045 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 923 نفر | تعداد دانلود: 52 بار
 • نامه ریچارد برانسون در جواب به یک دختر ۱۲ ساله درباره کلیدهای موفقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 846 نفر | تعداد دانلود: 63 بار
 • مشتريان با ارزش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 915 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 777 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • پنج کاری که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 992 نفر | تعداد دانلود: 70 بار
 • آیا شما هم یک نابغه اید؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 983 نفر | تعداد دانلود: 49 بار
 • 10 راهکار برای اینکه مدیر محبوبی باشیم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 870 نفر | تعداد دانلود: 55 بار
 • بلایی به نام درصد تکمیل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 795 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • 10 کار ساده که افراد مولد بهتر از سایرین انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 924 نفر | تعداد دانلود: 64 بار
 • اگر بودی می گفتی

  قیمت: 10,890 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1959 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تفکر استراتژیک

  قیمت: 4,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 2447 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • مدیریت گروه ها

  قیمت: 4,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 2200 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مهارت های مصاحبه شغلی

  قیمت: 4,050 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2158 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مدیریت کارکنان

  قیمت: 4,950 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 2389 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • غول چراغ جادو، منشی، رئیس و مدیر فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 902 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • فابر کستل، از تولید کابینت تا تولید مداد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 860 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • آیا خرید آنلاین می‌تواند باعث فروش‌های رویایی شود؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 810 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1006 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رویداد همفکر

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 854 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کتاب خودم یا روزنامه ی قرضی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 859 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • اعتراف

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 997 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • دیوانه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 828 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • دوست یا دشمن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1164 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شب یلدا و شنوتو

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 776 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اولین کنفرانس استراتژی برند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 733 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • Welcome to our first English as a Second Language Podcast

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1075 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • 2-special announcement

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 968 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • dining1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 818 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • dining2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 735 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • goning to concert 2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 759 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • going to concert 1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 784 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • vacation

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 731 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • getting around

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 754 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • buying a new computer

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1889 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • going to the movies

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 811 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • about yourself

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 800 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • old friends

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 801 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • spring cleaning

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 700 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • reality tv

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 740 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • home coming

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 712 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • getting interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 730 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • formal email

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 696 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • having a barbeque

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 812 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • tough negotiations

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 715 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • a visit to the doctor

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 787 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • Experiences For interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 928 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • کارتیمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 894 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • فرهنگ سازمانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 857 نفر | تعداد دانلود: 30 بار