آخرین پادکست های operator shenoto (100)


 • افراد سالم چگونه غذا می خورند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • آوای سرباز زندگینامه جانباز شیمیایی آقای صادق روشنی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 151 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • چهاردهم تیر روز قلم مبارک باد!

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 150 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت دوم)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 149 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 152 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 184 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگو با آقای نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجتبی محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با مهشید خسروی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 460 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با عطا خلیقی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با دکتر اعتماد مقدم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 375 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با آرش برهمند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 212 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با هومن دمیرچی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با امیر ارسلان قربان زاده و تیم Fastivery

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با دکترعلی عباس نژاد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 167 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی میلاد صابری و مهندس رضا باقری اصل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با محمدباقر اثنی‌عشری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 218 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجید قاسمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با علی امیری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 204 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مازیار گنجه ای

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با تبسم لطیفی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 233 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با محمد عمروآبادی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 311 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با جعفر محمدی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 229 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با محمد فواد رحمان سرشت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 261 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مهرک محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • بی انضباطی پنهان در سازمانها

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • بی انضباطی پنهان در سازمانها

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • چگونه کیفیت روابط خود را بالا ببریم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 179 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • چگونه درد را از زندگی خود حذف کنیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 470 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • باشگاه کوچک ورزشی شما پشت میزتان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 299 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دوازده قدم برای مدیریت وزن بدن(قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 482 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مغز شما چپ دست است یا راست دست؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • اگر زخم معده دارید این غذاها را نخورید . . .

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 655 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کنترل غذا خوردن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 620 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • شیطان و فرعون

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 478 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • رازشادی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 670 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • دوستی با خرس

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 650 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شام آخر

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 724 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • بلبل

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 692 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تحلیل شخصیت در سازمان

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 17 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مشتری مداری

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 21 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام فست فودی)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 443 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام خودتان)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 689 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 22 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب)

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 24 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چهلم (کتاب صوتی)

  قیمت: 1,000 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 18 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگی نامه ربرت بوش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 741 نفر | تعداد دانلود: 60 بار
 • نگرانی چرا؟؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 947 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 833 نفر | تعداد دانلود: 52 بار
 • نامه ریچارد برانسون در جواب به یک دختر ۱۲ ساله درباره کلیدهای موفقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 746 نفر | تعداد دانلود: 63 بار
 • مشتريان با ارزش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 838 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 684 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • پنج کاری که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 886 نفر | تعداد دانلود: 68 بار
 • آیا شما هم یک نابغه اید؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 881 نفر | تعداد دانلود: 48 بار
 • 10 راهکار برای اینکه مدیر محبوبی باشیم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 765 نفر | تعداد دانلود: 53 بار
 • بلایی به نام درصد تکمیل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 697 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • 10 کار ساده که افراد مولد بهتر از سایرین انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 829 نفر | تعداد دانلود: 62 بار
 • اگر بودی می گفتی

  قیمت: 1,200 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 24 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • تفکر استراتژیک

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 20 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مدیریت گروه ها

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 28 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پرسش مهاجر

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مهارت های مصاحبه شغلی

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 20 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مدیریت کارکنان

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 21 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • غول چراغ جادو، منشی، رئیس و مدیر فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 805 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • فابر کستل، از تولید کابینت تا تولید مداد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 773 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • آیا خرید آنلاین می‌تواند باعث فروش‌های رویایی شود؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 733 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 917 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رویداد همفکر

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 763 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کتاب خودم یا روزنامه ی قرضی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 770 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • اعتراف

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 905 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دیوانه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 758 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • دوست یا دشمن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1080 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شب یلدا و شنوتو

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 684 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اولین کنفرانس استراتژی برند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 649 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • Welcome to our first English as a Second Language Podcast

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 935 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • 2-special announcement

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 818 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • dining1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 756 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • dining2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 676 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • goning to concert 2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 693 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • going to concert 1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 724 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • vacation

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 679 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • getting around

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 694 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • buying a new computer

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1276 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • going to the movies

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 727 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • about yourself

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 737 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • old friends

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 729 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • spring cleaning

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 641 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • reality tv

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 680 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • home coming

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 651 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • getting interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 669 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • formal email

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 646 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • having a barbeque

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 740 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • tough negotiations

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 640 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • a visit to the doctor

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 705 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • Experiences For interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 838 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • دیدگاه افراد نسبت به موانع و مشکلات

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 553 نفر | تعداد دانلود: 45 بار
 • کارتیمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 776 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • فرهنگ سازمانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 781 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • راه رفتن سگ روی آب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 709 نفر | تعداد دانلود: 24 بار