آخرین پادکست های operator shenoto (95)


 • افراد سالم چگونه غذا می خورند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • آوای سرباز زندگینامه جانباز شیمیایی آقای صادق روشنی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چهاردهم تیر روز قلم مبارک باد!

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 329 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت دوم)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • آشنایی با 25 راه ساده برای ایجاد انگیزه (قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگو با آقای نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 620 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجتبی محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با مهشید خسروی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 670 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با عطا خلیقی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 380 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با دکتر اعتماد مقدم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 603 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با آرش برهمند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با هومن دمیرچی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با امیر ارسلان قربان زاده و تیم Fastivery

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 501 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با دکترعلی عباس نژاد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 288 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • گفتگوی میلاد صابری و مهندس رضا باقری اصل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با محمدباقر اثنی‌عشری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 353 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مجید قاسمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با علی امیری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 345 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مازیار گنجه ای

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با تبسم لطیفی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 409 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • گفتگوی میلاد صابری با محمد عمروآبادی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گفتگوی حمیدرضا احمدی با جعفر محمدی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • گفتگوی رضا غیابی با محمد فواد رحمان سرشت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 411 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • گفتگوی محمد نجفی با مهرک محمودی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چگونه کیفیت روابط خود را بالا ببریم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • چگونه درد را از زندگی خود حذف کنیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 533 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت اول

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 682 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • باشگاه کوچک ورزشی شما پشت میزتان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 439 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دوازده قدم برای مدیریت وزن بدن(قسمت اول)

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 682 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مغز شما چپ دست است یا راست دست؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 484 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • اگر زخم معده دارید این غذاها را نخورید . . .

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 797 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کنترل غذا خوردن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 775 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • شیطان و فرعون

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 652 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رازشادی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 922 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • دوستی با خرس

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 818 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شام آخر

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 929 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • بلبل

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 913 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تحلیل شخصیت در سازمان

  قیمت: 3,600 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2162 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مشتری مداری

  قیمت: 5,400 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2845 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام فست فودی)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 634 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • 10 نکته مهم در استخدام ( این قسمت : استخدام خودتان)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 910 نفر | تعداد دانلود: 42 بار
 • اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

  قیمت: 4,950 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2759 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب)

  قیمت: 3,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2356 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • چهلم (کتاب صوتی)

  قیمت: 10,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2864 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • زندگی نامه ربرت بوش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 940 نفر | تعداد دانلود: 63 بار
 • نگرانی چرا؟؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1198 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1151 نفر | تعداد دانلود: 56 بار
 • نامه ریچارد برانسون در جواب به یک دختر ۱۲ ساله درباره کلیدهای موفقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1007 نفر | تعداد دانلود: 65 بار
 • مشتريان با ارزش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1054 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 932 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • پنج کاری که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1155 نفر | تعداد دانلود: 72 بار
 • آیا شما هم یک نابغه اید؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1156 نفر | تعداد دانلود: 53 بار
 • 10 راهکار برای اینکه مدیر محبوبی باشیم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1031 نفر | تعداد دانلود: 57 بار
 • بلایی به نام درصد تکمیل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 938 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • 10 کار ساده که افراد مولد بهتر از سایرین انجام می‌دهند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1102 نفر | تعداد دانلود: 66 بار
 • اگر بودی می گفتی

  قیمت: 10,890 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 2214 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تفکر استراتژیک

  قیمت: 4,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2800 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • مدیریت گروه ها

  قیمت: 4,500 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 2578 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مهارت های مصاحبه شغلی

  قیمت: 4,050 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2462 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • مدیریت کارکنان

  قیمت: 4,950 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 2851 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • غول چراغ جادو، منشی، رئیس و مدیر فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1054 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • فابر کستل، از تولید کابینت تا تولید مداد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1028 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • آیا خرید آنلاین می‌تواند باعث فروش‌های رویایی شود؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 936 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • چگونه همیشه شاد باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1187 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رویداد همفکر

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 972 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کتاب خودم یا روزنامه ی قرضی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 988 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اعتراف

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1165 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • دیوانه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 996 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • دوست یا دشمن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1307 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • شب یلدا و شنوتو

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 889 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • اولین کنفرانس استراتژی برند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 860 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • Welcome to our first English as a Second Language Podcast

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1308 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • 2-special announcement

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1110 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • dining1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 934 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • dining2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 853 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • goning to concert 2

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 865 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • going to concert 1

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 898 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • vacation

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 851 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • getting around

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 860 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • buying a new computer

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2663 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • going to the movies

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 917 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • about yourself

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 931 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • old friends

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 920 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • spring cleaning

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 808 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • reality tv

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 861 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • home coming

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 811 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • getting interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 841 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • formal email

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 794 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • having a barbeque

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 946 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • tough negotiations

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 817 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • a visit to the doctor

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 929 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • Experiences For interview

  قیمت: رایگان | دسته: زبان های خارجی | انتشار:
  پسندیده شده: 10 بار | تعداد بازدید: 1083 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • کارتیمی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1020 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • فرهنگ سازمانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 970 نفر | تعداد دانلود: 35 بار