آخرین پادکست های یاور مشیرفر (3)


 • دام محتوا

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • سوء رفتار بازار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 109 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • رادیو کتاب: عصر توسعه پایدار

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 66 نفر | تعداد دانلود: 1 بار