آخرین پادکست های فرید حامد (31)


 • کتاب سرگردان اثر جبران خلیل جبران

  قیمت: 2,250 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 39 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • باغ پیامبر

  قیمت: 2,160 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • گوشه ای از مجلس ضربت زدن

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگینامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • زندگینامه حضرت مولانا جلال‌الدین بلخی-مولوی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 142 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • گفتگوی من و غریبه صبحگاهی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 214 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • داستان کوتاه-زنی که سر ساعت شش آمد!

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 250 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • داستان نقاشی که عاشق شد و معشوق ازو خانه ای خواست

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 406 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران- بخش دوم

  قیمت: 1,755 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران

  قیمت: 2,025 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگینامه مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • گزیده غزلیات خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی-بخش دوم

  قیمت: 2,700 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 434 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 358 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • خوان هشتم-زنده یاد مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 729 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • چاوشی-مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 346 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ساقی نامه - رضی الدین آرتیمانی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 404 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • گزیده غزلیات حافظ

  قیمت: 2,700 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 792 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • خاطرات دلبرکان سودازده من

  قیمت: 2,250 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 820 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • هفت قانون معنوی موفقیت

  قیمت: 2,700 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1006 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • ساقینامه-حافظ

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 534 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • خدا هست!

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 455 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • من این پاییز در زندان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 475 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • زن در شاهنامه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 591 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • رویاهایم را می فروشم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 560 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • در ستایش تنبلی-داستان کوتاه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 509 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • پیش از اینها فکر می کردم خدا

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 595 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • یک شبی مجنون ...

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 994 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • حماسه گیلگمش

  قیمت: 3,060 تومان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1187 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رباعیات ابوسعید ابوالخیر بخش دوم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • گزیده رباعیات ابوسعید ابوالخیر-بخش اول

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 440 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • زندگینامه ابوسعید ابوالخیر

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 488 نفر | تعداد دانلود: 10 بار