آخرین پادکست های pooya vadaie (12)


 • مواجه با مذاکره کنندگان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 109 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • من می دونم؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 57 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مصاحبه با رادیو (سیزده فروردین ماه)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 44 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 73 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شروع یک رویا پویا ودایع

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 75 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • زبان بدن در تدریس 1

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 80 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • روش تدریس

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 74 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • رادیو اقتصاد استعدادیابی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 61 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • جواب سوال چرا وسط ارتباط همه چی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 62 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تجربه یک حرفه ای زبان بدن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 87 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بند کفشت محکم کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 87 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • انتخاب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 122 نفر | تعداد دانلود: 4 بار