آخرین پادکست های طنین توانگران (20)


به رویاهات روح بده؛ با اونا زندگی کن
 • وقتت رو،چطور میگذرونی؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 86 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کارافرین محبوب من

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شعار نه،عمل کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ریسک کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 134 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • میلیونرهای خودساخته

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 122 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • حسرت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • الگوهای فاخر

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 133 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • "استعداد و مهارت" در کنار هم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شرایط هیچوقت ایده ال نمیشن

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 597 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • ارزو و رویایتان؛تنها دارایی شما

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • از ترسهایت عبور کن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 126 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • القای افکار عمومی؛یعنی متوسط بودن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • متفاوت باش،دنباله رو دیگران نباش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • قدرت انتخاب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زندگینامه ارنولد شواتزنگر

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 436 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ایرانیان موفق

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ایرانیان موفق

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • رویا

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سلطان "بایدها " یا بنده "شایدها"

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • تحول یا تولد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 327 نفر | تعداد دانلود: 2 بار