فایل های صوتی و پادکست های کسب و کار 1
 • برگزاری جشنواره

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 260 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • افزایش تعهد کارمندان به اهداف شرکت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 190 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • TechVoice #5

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 441 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • TechVoice #6

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 455 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • TechVoice #7

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 561 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • راه‌اندازی استارت‌آپ: مزیت رقابتی (Competitive Advantage)

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 118 نفر | تعداد دانلود: 13 بار