فایل های صوتی و پادکست های هوش مصنوعی
 • پادکست مسیر قسمت هشتم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 2374 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • هوش مصنوعی

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • ماشین ها و ربات ها

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 312 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • هوش مصنوعی

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 680 نفر | تعداد دانلود: 28 بار