فایل های صوتی و پادکست های مسعود یزدی
 • اسناد محرمانه : گفتگوهای تاچر و کارتر درباره گروگانگیری در ایران

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 108 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اسناد محرمانه: نابودی اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد به دلیل کمبود جا!

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 88 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • آشتی فوتبالی ایران و آمریکا در جام جهانی

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شعبان جعفری؛ باستانی‌کار کودتاچی

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اسناد محرمانه جنگ ایران و عراق منتشر می شود.

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 112 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • اول شهریور روز پزشک گرامی باد

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 138 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اسناد ویکی لیکس: آتش‌سوزی سینما رکس با اجازه حکومت بود

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 486 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • فرمان مشروطه صادر شد

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 167 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • چمران، مبارز، متفکر، انقلابی

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • از قیام 15 خرداد بیشتر بدانیم

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 188 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • نهضت تنباکو

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • روز ملی خلیج فارس مبارک باد

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • نفت ایران چگونه ملی شد؟

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1041 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • حیات وحش ایران

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 543 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • شبکه های انقلابی مردمی پیش از شبکه های اجتماعی

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 420 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • انعکاس انقلاب اسلامی در نشریات دهه هفتاد

  قیمت: رایگان | دسته: تاریخ و هنر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 442 نفر | تعداد دانلود: 4 بار