فایل های صوتی و پادکست های فرید حامد
 • خوان هشتم-زنده یاد مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 180 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • چاوشی-مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ساقی نامه - رضی الدین آرتیمانی

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • زنی که سر ساعت شش آمد- گابریل گارسیا مارکز

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 248 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مناجات خواجه عبداله انصاری-پیر هرات (بخش دوم)

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • خدا هست!

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • من این پاییز در زندان

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • زن در شاهنامه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 368 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • رویاهایم را می فروشم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • در ستایش تنبلی-داستان کوتاه

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • پیش از اینها فکر می کردم خدا

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 313 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رباعیات ابوسعید ابوالخیر بخش دوم

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 278 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گزیده رباعیات ابوسعید ابوالخیر-بخش اول

  قیمت: رایگان | دسته: شعر و ادبیات | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 293 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بوف کور-صادق هدایت

  قیمت: 3,150 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 779 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • هفت قانون معنوی موفقیت

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 586 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • خاطرات دلبرکان سودازده من

  قیمت: 2,250 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 535 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • گزیده غزلیات حافظ

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 469 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 134 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • گزیده غزلیات خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی-بخش دوم

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کتاب گویا : سیذارتا اثر هرمان هسه

  قیمت: 3,570 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب - بخش اول

  قیمت: 1,440 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 231 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش دوم

  قیمت: 2,025 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 191 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش سوم

  قیمت: 1,620 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • زندگینامه مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 7 نفر | تعداد دانلود: 0 بار