آخرین پادکست های صدای شروع زندگی (11)


آنچه در در این کانال می شنوید پادکست های روانشناسی،کارآفرینی و انگیزشی می باشد.هم چنین می توانید برای شنیدن پادکست های بیشتر و مطالب در همین زمینه ها به کانال تلگرامی ما به نشانی startlife_ir@ مراجعه فرمایید.