آخرین پادکست های shahrvandebehtar (12)


فقط باید از خودمون شروع کنیم ، بی عذر و بهانه با کمک هم ، با نشر مکرر محتویات این کانال از طریق فوروارد کردن ، با کمک این ابزار بی نظیر ، زندگی بهتری رو حداقل برای اطراف خودمون ایجاد کنیم.