آخرین پادکست های رادیو فصل کسب و کار (1)


گزیده درس نکته های صوتی در حوزه های مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی کانال رسمی موسسه توسعه و آموزش فصل http://seasontd.ir instagram.com/seasontd.ir https://t.me/seasontd