آخرین پادکست های رادیو فصل کسب و کار (1)


گزیده درس نکته های صوتی در حوزه های مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی
کانال رسمی موسسه توسعه و آموزش فصل
http://seasontd.ir
instagram.com/seasontd.ir
https://t.me/seasontd