آخرین پادکست های روان آرام (6)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • هیپنوتیزم کاهش اضطراب

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 582 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • هیپنوتیزم تناسب اندام

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 375 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • هیپنوتیزم خواب راحت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 705 نفر | تعداد دانلود: 45 بار
 • آب می شنود

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • هیپنوتیزم افزایش حافظه و تمرکز

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 13 بار | تعداد بازدید: 767 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • هیپنوتیزم کاهش درد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 10 بار | تعداد بازدید: 520 نفر | تعداد دانلود: 26 بار