آخرین پادکست های روان آرام (6)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • هیپنوتیزم کاهش اضطراب

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • هیپنوتیزم تناسب اندام

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 249 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • هیپنوتیزم خواب راحت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 9 بار | تعداد بازدید: 449 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • آب می شنود

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 398 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • هیپنوتیزم افزایش حافظه و تمرکز

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 541 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • هیپنوتیزم کاهش درد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 10 بار | تعداد بازدید: 417 نفر | تعداد دانلود: 18 بار