قاجار بدونِ نفت!

قاجار بدونِ نفت!

Hooman Bagheri

2 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
همیشه برایم جای سوال بود که در دوره قاجار مملکت چگونه اداره میشد تا اینکه پس از جستجوی فراوان هیچ کتاب واحدی را در این خصوص نیافتم و مجبور شدم برای پاسخ به این پرسش پس از مطالعه چندین منبع به این گفتار حاضر برسم که جمعبندی و خلاصه همان مطالعه ها و پیگیریهاست اگر علاقمند بودید مفصل آنرا هم برای شما تهیه و ارسال خواهم کرد. موفق باشید
منابع:
1-فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «مستوفی».
2- محمد مصدق، خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، تهران: علمی، 1370، صص 27 و 33؛ کاظم آل یاسین، تاریخ مالیات از آغاز تا امروز، تهران: موسسه انتشاراتی مشعل، 1370، ص 132
3- مستوفی، شرح زندگانی من، ج 1، ص 393؛ ابوالحسن بزرگ‌امید، از ماست که برماست (محتوی خاطرات و مشاهدات)، چ 2، تهران: دنیای کتاب، 1363، ص 58
4- Willem Floor, A Fiscal Hostory of Iran in the Safavid and Qajar Periods, New York: Bibliotheca Persica Press, 1999, P. 472
5- ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، تهران: توس، 1366، ج 1، صص 27 ـ 28
6- یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، چ 6، تهران: عطار و فردوس، 1371، ج 1، ص 101؛ کرزن، ایران و قضیه ایران، ج 2، ص 562

برچسب های این فایل صوتی


نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.