نتایج لحظه ای جشنواره باران

همانطوری که اطلاع دارید جشنواره مونولوگ باران با همکاری تیاتر باران در حال برگزاری است. این جشنواره از 25 بهمن تا 15 اسفند در حال برگزاری است و در این صفحه ما نفرات اول تا دهم را معرفی خواهیم نمود و لذا این صفحه دایما بروز می شود.

 

نفر اول
خانم  ریحانه نبی یان
نام پادکست : جاده 
نفر دوم
خانم  غزاله مخلوق
نام پادکست : آن برتر 
نفر سوم
خانم  غزاله مخلوق
نام پادکست : زندگی بی دوست جان فرسودن است
نفر چهارم
خانم  غزاله مخلوق
نام پادکست : آینده 
این صفحه به طور مستمر به روز می شود
 
Facebook
Instagram
LinkedIn


شنوتو | مرجع پادکست , کتاب صوتی , نمایشنامه صوتی , برنامه رادیویی