آخرین پادکست های یاور مشیرفر (5)


 • سوء رفتار بازار - فصل اول (ریسک، تخریب ریسک و پاداش ریسک)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 198 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پادکست ویژه Masters of Scale : گفتگوهای ریدهافمن با بزرگان سیلیکون ولی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 507 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • دام محتوا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 606 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • سوء رفتار بازار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 243 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • رادیو کتاب: عصر توسعه پایدار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 4 بار