آخرین پادکست های مدکست (6)


پادکست های پزشکی رضا آزادی
 • مهاجرت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 54 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زندگی به عنوان یک دانشجوی پزشکی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • اکتشافات نجات بخش لویی پاستور

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 168 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نکاتی درباره سرطان مغز

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • روز جهانی فشارخون

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 328 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پزشکان گاهی اشتباه می کنند. می تونیم در موردش صحبت کنیم؟!

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 8 بار