آخرین پادکست های کلید مدیر (6)


ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای مدیران کسب و کار می باشیم.
روش هایی کاربردی در دنیای کسب و کار ارائه می دهیم تا باعث رشد شما شویم.
” حرکت کن و تو دنیا را بساز”
www.kelidemodir.com
 • ( جلسه 6 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 22 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ( جلسه 5 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 49 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه 4)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 128 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه 2)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 176 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه3)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار ، جلسه 1

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 4 بار