آخرین پادکست های گروه هوش کسب و کار ایرانیان (7)


 • درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 656 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • ابزارهای هوش کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 636 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • تحلیل داده ها در هوش کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 638 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 708 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 865 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 844 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • مبانی هوش کسب و کار (BI)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1048 نفر | تعداد دانلود: 42 بار