آخرین پادکست های ایده کست (6)


ایده کست گفتگوی زنده و تصویری با کارآفرینان و متخصصین حوزه دیجیتال به صورت هفتگی است. instagram.com/ideacast
 • ایده کست 6

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 100 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ایده کست 5

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 106 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • ایده کست 4

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 278 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • ایده کست 3

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ایده کست 2

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 208 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ایده کست 1

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 133 نفر | تعداد دانلود: 8 بار