آخرین پادکست های گریفون (10)


از هر داستان کوتاهی که خوشم آمد، می‌خوانمش و اینجا قرار می‌دهم. شاید شما هم دوستش داشتید. دکلمه‌های شعرم را هم همینجا قرار می‌دهم.
 • شعرخوانی - وطن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 56 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • شعرخوانی - بی تو مهتاب، شبی ...

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 293 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • روخوانی - مهمانی برتون و رفقا

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شعرخوانی - نام تو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شعرخوانی - منِ تو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 112 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شعرخوانی - قتل عام صمائر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شعرخوانی - وقتی کارد به استخوان برسد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مجموعه «رادیو ماهی» - 13 قسمت

  قیمت: رایگان مجموعه: برنامه رادیویی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شعرخوانی - ری را (2)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 101 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شعرخوانی - ری را (1)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 0 بار