آخرین پادکست های گنجینه (4)


سعی می کنم ادبیات کهن را در این کانال جمع آوری کنم.
 • شاهنامه فردوسی - قسمت دوم

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 32 بار | تعداد بازدید: 652 نفر | تعداد دانلود: 179 بار
 • بوستان سعدی-باب دوم

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 18 بار | تعداد بازدید: 617 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • شاهنامه فردوسی-قسمت اول

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 55 بار | تعداد بازدید: 8875 نفر | تعداد دانلود: 413 بار
 • بوستان سعدی-باب اول

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 25 بار | تعداد بازدید: 870 نفر | تعداد دانلود: 77 بار