آخرین پادکست های گنجینه (4)


سعی می کنم ادبیات کهن را در این کانال جمع آوری کنم.
 • شاهنامه فردوسی - قسمت دوم

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 11 بار | تعداد بازدید: 494 نفر | تعداد دانلود: 98 بار
 • بوستان سعدی-باب دوم

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 17 بار | تعداد بازدید: 461 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • شاهنامه فردوسی-قسمت اول

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 22 بار | تعداد بازدید: 7918 نفر | تعداد دانلود: 164 بار
 • بوستان سعدی-باب اول

  قیمت: رایگان | مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 653 نفر | تعداد دانلود: 14 بار