شنیدنی های جذاب

پخش
 تاریخِ زشتی می‌گوید چیزی به نام زشتی وجود ندارد
1 پادکست

تاریخِ زشتی می‌گوید چیزی به نام زشتی وجود ندارد


پخش
 از کجا بدانیم آدم نفهمی هستیم یا نه؟
1 پادکست

از کجا بدانیم آدم نفهمی هستیم یا نه؟