آخرین پادکست های ادریس محمدی (7)


 • نقد اصلاح طلبان پس از انتخابات

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • روحانی چگونه باید از بحران عبور کند؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 109 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مانیفست ابراهیم یزدی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 327 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • خوانش مدرن تاریخ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 309 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • تاریخ اندیشه اسلامی و رویکرد به غرب

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تحلیل بنیادگرایی در جامعه دینی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آزادی شرقی و آزادی غربی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 378 نفر | تعداد دانلود: 3 بار