آخرین پادکست های پادکست های دکتر فرهنگ هلاکویی (68)


در این کانال شما به فایل های صوتی صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی در زمینه های روانشناسی و مکالمات تلفنی ایشان با هموطنانی که سوال هایشان را مطرح می کنند ، دسترسی خواهید داشت.
 • جذابیت جنسی همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 25 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تفاوت زیاد - ازدواج خانم ایرانی و مرد آفریقایی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 42 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • عدم اعتماد به همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 37 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • خیانت و جدایی از همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 24 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • فرزند دوم و دعوای کودکان

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 51 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نشخوار ذهنی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 147 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • گذشته در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • باورهای غلط

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 299 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • همسری که مدام کنترل می کند

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 202 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • آشنایی با مردی که از وضعیت تحصیلیش ناراضیست

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 104 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • آشنایی اینترنتی وسن پایین در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 168 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • بچه های آخر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 118 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ازدواج از روی احساس

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • وحشت از دست دادن پدرومادر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 113 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • رفتار زشت در حین عصبانیت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 130 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • افسردگی شدید و قطع دارو

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 86 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • وابستگی در رابطه

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • محتاطانه عمل کردن و افسردگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 114 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • اصول پدری ومادری

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • دوست نداشتن خود

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مادری عصبی و دعواهای بد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 154 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • شوهر عصبانی و پرخاشگر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 182 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • همسری که مدام مسخره می کند و کنایه می زند

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 189 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • نوسان در رفتار

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 171 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تصمیم به بچه دار شدن در سنین بالا

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • خانمی که از هر اتفاق جدید در زندگی می ترسد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • پنهان کاری و جدا بودن خرج زوجین

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • آیا زندگی یک میدان جنگ و نبرد دایمی است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 162 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • فرزند بزرگترم برادر کوچکتر خود را میزند.

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 267 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • چگونه از شر گذشته رها شوم؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 225 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • فحاشی و بددهنی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 271 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • افسردگی فصلی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 411 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • نظر والدین در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • توانایی تشخیص بین توهم و واقعیت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • حریم شخصی زوجین

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 262 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • میزان دخالت مرد در نوع پوشش همسرش

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 240 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • مفهوم سطحی نگری چیست

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • وسواس و درمان آن

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 634 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • افسردگی و حوادث

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 324 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • دوست واقعی چه کسی است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • خودخوری ، عدم همکاری همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 245 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • اعتماد به نفس منفی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • تاثیر بازی های کامپیوتری بر کودکان

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • بایدونبایددرزندگی زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 492 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مشکل جدی دختر 19 ماهه با هم سن و سالانش

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 157 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تاهل و دوری از مسایل زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 172 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • خیانت همسر و جدایی با وجود دو فرزند

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • آشنایی با مردی شکاک وعجله برای عقد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 157 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • وابستگی فرزند به مادر و نقش فرزند دوم

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • تهی و پوچ دیدن دنیا

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 247 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • از دست دادن اشتیاق

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • به هیچ پسر و مردی اعتماد ندارم.

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • قهر همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 217 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • اهمیت ظاهر در انتخاب همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 307 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • چه عکس العملی مقابل بی قانونی باید داشت؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 227 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مشکل شخصیتی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 280 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • مشکلات زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 263 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • قسمتی از 50 باید و نباید در زندگی زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 469 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • اختلاف نظر شدید

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 247 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • رفتار درست والدین از 1-3 سالگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 273 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • مرز از خودگذشتگی کجاست ؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 273 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • اختلاف فرهنگی و اقتصادی در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 283 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • اختلاف بر سرجزییات زندگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • خیانت همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 282 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • به پوچی رسیدن

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • با شکاکی و حسادت همسرم چه کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 261 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • شخصیت سالم

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 503 نفر | تعداد دانلود: 19 بار