آخرین پادکست های پادکست های دکتر فرهنگ هلاکویی (86)


در این کانال شما به فایل های صوتی صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی در زمینه های روانشناسی و مکالمات تلفنی ایشان با هموطنانی که سوال هایشان را مطرح می کنند ، دسترسی خواهید داشت.
 • احساس خلا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 61 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • درباره فیلم راز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 59 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • دروغگویی و خشمگینی نوجوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 78 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کمال پرستی و رقابت شدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مهاجرت و مشکل کودک 3 ساله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چگونه با دنیا کنار بیایم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 199 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • هدف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 134 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • بیماری دروغگویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 138 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سه خصوصیت خوب در رابطه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 168 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • چگونه به فرزندم بیاموزم از خود دفاع کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 130 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • نداشتن رابطه جنسی چه اختلالاتی می تواند در انسان بوجود آورد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 231 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • سانسور خود در محل کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رابطه جنسی با نامزد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 227 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • تعریف عشق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 165 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • زندگی با شوهر خیانتکار به خاطر فرزندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • آشنایی و ازدواج از طریق چت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • خیانت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • جذابیت جنسی همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • تفاوت زیاد - ازدواج خانم ایرانی و مرد آفریقایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • عدم اعتماد به همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • خیانت و جدایی از همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 112 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • فرزند دوم و دعوای کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 171 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • نشخوار ذهنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 338 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • گذشته در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 229 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • باورهای غلط

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 446 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 443 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • همسری که مدام کنترل می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • آشنایی با مردی که از وضعیت تحصیلیش ناراضیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • آشنایی اینترنتی وسن پایین در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 280 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بچه های آخر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 258 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ازدواج از روی احساس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 233 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • وحشت از دست دادن پدرومادر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رفتار زشت در حین عصبانیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • افسردگی شدید و قطع دارو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 211 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • وابستگی در رابطه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 408 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • محتاطانه عمل کردن و افسردگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 225 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • اصول پدری ومادری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 275 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • دوست نداشتن خود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • مادری عصبی و دعواهای بد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 255 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شوهر عصبانی و پرخاشگر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 285 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • همسری که مدام مسخره می کند و کنایه می زند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 283 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • نوسان در رفتار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 287 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • تصمیم به بچه دار شدن در سنین بالا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 327 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • خانمی که از هر اتفاق جدید در زندگی می ترسد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 249 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • پنهان کاری و جدا بودن خرج زوجین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 204 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • آیا زندگی یک میدان جنگ و نبرد دایمی است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • فرزند بزرگترم برادر کوچکتر خود را میزند.

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • چگونه از شر گذشته رها شوم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 342 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • فحاشی و بددهنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 393 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • افسردگی فصلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 527 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • نظر والدین در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 256 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • توانایی تشخیص بین توهم و واقعیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • حریم شخصی زوجین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 353 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • میزان دخالت مرد در نوع پوشش همسرش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • مفهوم سطحی نگری چیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 305 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • وسواس و درمان آن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 889 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • افسردگی و حوادث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 415 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • دوست واقعی چه کسی است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • خودخوری ، عدم همکاری همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • اعتماد به نفس منفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 696 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • تاثیر بازی های کامپیوتری بر کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 255 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • بایدونبایددرزندگی زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 628 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مشکل جدی دختر 19 ماهه با هم سن و سالانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تاهل و دوری از مسایل زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 301 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • خیانت همسر و جدایی با وجود دو فرزند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • آشنایی با مردی شکاک وعجله برای عقد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 228 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • وابستگی فرزند به مادر و نقش فرزند دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تهی و پوچ دیدن دنیا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 400 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • از دست دادن اشتیاق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 289 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • به هیچ پسر و مردی اعتماد ندارم.

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 295 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • قهر همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • اهمیت ظاهر در انتخاب همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 469 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • چه عکس العملی مقابل بی قانونی باید داشت؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 314 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • مشکل شخصیتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 385 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • مشکلات زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 402 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • قسمتی از 50 باید و نباید در زندگی زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 766 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • اختلاف نظر شدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 328 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • رفتار درست والدین از 1-3 سالگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 367 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مرز از خودگذشتگی کجاست ؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • اختلاف فرهنگی و اقتصادی در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 415 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • اختلاف بر سرجزییات زندگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • خیانت همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 423 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • به پوچی رسیدن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 402 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • با شکاکی و حسادت همسرم چه کنم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • گزیده ای از حضرت حافظ با صدای مرحوم خسرو شکیبایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 540 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • شخصیت سالم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 796 نفر | تعداد دانلود: 26 بار