آخرین پادکست های پادکست های دکتر فرهنگ هلاکویی (52)


در این کانال شما به فایل های صوتی صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی در زمینه های روانشناسی و مکالمات تلفنی ایشان با هموطنانی که سوال هایشان را مطرح می کنند ، دسترسی خواهید داشت.
 • افسردگی شدید و قطع دارو

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 40 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • وابستگی در رابطه

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 78 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • محتاطانه عمل کردن و افسردگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 60 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اصول پدری ومادری

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 50 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دوست نداشتن خود

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 112 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مادری عصبی و دعواهای بد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شوهر عصبانی و پرخاشگر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 126 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • همسری که مدام مسخره می کند و کنایه می زند

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • نوسان در رفتار

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تصمیم به بچه دار شدن در سنین بالا

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 160 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • خانمی که از هر اتفاق جدید در زندگی می ترسد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پنهان کاری و جدا بودن خرج زوجین

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 86 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • آیا زندگی یک میدان جنگ و نبرد دایمی است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 109 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • فرزند بزرگترم برادر کوچکتر خود را میزند.

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • چگونه از شر گذشته رها شوم؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 147 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • فحاشی و بددهنی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 196 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • افسردگی فصلی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 342 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • نظر والدین در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • توانایی تشخیص بین توهم و واقعیت

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • حریم شخصی زوجین

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 201 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • میزان دخالت مرد در نوع پوشش همسرش

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • مفهوم سطحی نگری چیست

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • وسواس و درمان آن

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 440 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • افسردگی و حوادث

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 264 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • دوست واقعی چه کسی است؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • خودخوری ، عدم همکاری همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 172 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • اعتماد به نفس منفی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 290 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • تاثیر بازی های کامپیوتری بر کودکان

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بایدونبایددرزندگی زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • مشکل جدی دختر 19 ماهه با هم سن و سالانش

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تاهل و دوری از مسایل زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 126 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • خیانت همسر و جدایی با وجود دو فرزند

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 147 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • آشنایی با مردی شکاک وعجله برای عقد

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • وابستگی فرزند به مادر و نقش فرزند دوم

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تهی و پوچ دیدن دنیا

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 179 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • از دست دادن اشتیاق

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 113 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • به هیچ پسر و مردی اعتماد ندارم.

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 165 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • قهر همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 165 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • اهمیت ظاهر در انتخاب همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 190 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • چه عکس العملی مقابل بی قانونی باید داشت؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 173 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • مشکل شخصیتی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 218 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • مشکلات زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 180 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • قسمتی از 50 باید و نباید در زندگی زناشویی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • اختلاف نظر شدید

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 188 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رفتار درست والدین از 1-3 سالگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 216 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مرز از خودگذشتگی کجاست ؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اختلاف فرهنگی و اقتصادی در ازدواج

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 210 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اختلاف بر سرجزییات زندگی

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 230 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • خیانت همسر

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • به پوچی رسیدن

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • با شکاکی و حسادت همسرم چه کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شخصیت سالم

  قیمت: رایگان | دسته: روانشناسی و جامعه | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 17 بار