آخرین پادکست های پادکست های دکتر فرهنگ هلاکویی (111)


در این کانال شما به فایل های صوتی صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی در زمینه های روانشناسی و مکالمات تلفنی ایشان با هموطنانی که سوال هایشان را مطرح می کنند ، دسترسی خواهید داشت.
 • آثار اعتیاد بر مغز

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 103 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • تاثیرماه تولد برخصوصیات افراد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 100 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اختلافات شوهر با خانواده همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 77 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • فرهنگ و اوضاع ایران امروز

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 128 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • هیپنوتیزم چیست و معیارهای اخلاقی چیستند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گفتگو با مادر دو فرزند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سرکوفت خانواده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 90 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شخصیت های حساس و شکننده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • وابستگی عاطفی به فردی غیر از همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • آشنایی ناموفق و افسردگی نوجوانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • میل جنسی به غیر از همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بی احترامی دیگران/ توجیهات همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 164 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • رابطهٔ جنسی در خواب

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • آشنایی با مردی که کم توجهی می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 131 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مشکل روانی‌ در برقراری رابطهٔ جنسی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • در رودربایستی گیر کردن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 237 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • ارتباط بعد از طلاق

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 217 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • عشق اول

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 262 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • طلاق و رابطه پنهانی با فرد متاهل

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 247 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • اسکیزوفرنی و درمان آن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • بیماری دوقطبی یا بای پولار و درمان آن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • نداشتن پشتکار در انجام کارها

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 517 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • ترس از مرگ خود و عزیزان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 324 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • خودشیفتگی در کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مادرخشمگین و تبعیض میان فرزندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 243 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • احساس خلا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 291 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • درباره فیلم راز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • دروغگویی و خشمگینی نوجوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کمال پرستی و رقابت شدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 281 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • مهاجرت و مشکل کودک 3 ساله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چگونه با دنیا کنار بیایم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 351 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • هدف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • بیماری دروغگویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 311 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • سه خصوصیت خوب در رابطه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 391 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • چگونه به فرزندم بیاموزم از خود دفاع کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • نداشتن رابطه جنسی چه اختلالاتی می تواند در انسان بوجود آورد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 6747 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • سانسور خود در محل کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رابطه جنسی با نامزد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 516 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • تعریف عشق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • زندگی با شوهر خیانتکار به خاطر فرزندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • آشنایی و ازدواج از طریق چت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • خیانت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 349 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • جذابیت جنسی همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 376 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • تفاوت زیاد - ازدواج خانم ایرانی و مرد آفریقایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 281 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • عدم اعتماد به همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • خیانت و جدایی از همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • فرزند دوم و دعوای کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • نشخوار ذهنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 625 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • گذشته در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 394 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • باورهای غلط

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 660 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1047 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • همسری که مدام کنترل می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • آشنایی با مردی که از وضعیت تحصیلیش ناراضیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • آشنایی اینترنتی وسن پایین در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 434 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • بچه های آخر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 421 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • ازدواج از روی احساس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 368 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • وحشت از دست دادن پدرومادر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رفتار زشت در حین عصبانیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 520 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • افسردگی شدید و قطع دارو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 416 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • وابستگی در رابطه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 707 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • محتاطانه عمل کردن و افسردگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 391 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • اصول پدری ومادری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • دوست نداشتن خود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 545 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • مادری عصبی و دعواهای بد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 393 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • شوهر عصبانی و پرخاشگر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 445 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • همسری که مدام مسخره می کند و کنایه می زند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 496 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • نوسان در رفتار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 448 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • تصمیم به بچه دار شدن در سنین بالا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 581 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • خانمی که از هر اتفاق جدید در زندگی می ترسد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 377 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • پنهان کاری و جدا بودن خرج زوجین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 302 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • آیا زندگی یک میدان جنگ و نبرد دایمی است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 391 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • فرزند بزرگترم برادر کوچکتر خود را میزند.

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 478 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • چگونه از شر گذشته رها شوم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 639 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • فحاشی و بددهنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 672 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • افسردگی فصلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 832 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • نظر والدین در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 361 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • توانایی تشخیص بین توهم و واقعیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 497 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • حریم شخصی زوجین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 535 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • میزان دخالت مرد در نوع پوشش همسرش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 560 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • مفهوم سطحی نگری چیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 431 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • وسواس و درمان آن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1288 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • افسردگی و حوادث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 544 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • دوست واقعی چه کسی است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 637 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • خودخوری ، عدم همکاری همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اعتماد به نفس منفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1084 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • تاثیر بازی های کامپیوتری بر کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 368 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • بایدونبایددرزندگی زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 897 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • مشکل جدی دختر 19 ماهه با هم سن و سالانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 343 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تاهل و دوری از مسایل زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 423 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • خیانت همسر و جدایی با وجود دو فرزند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 404 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • آشنایی با مردی شکاک وعجله برای عقد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 317 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • وابستگی فرزند به مادر و نقش فرزند دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 555 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تهی و پوچ دیدن دنیا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 557 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • از دست دادن اشتیاق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 459 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • به هیچ پسر و مردی اعتماد ندارم.

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 445 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • قهر همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 408 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • اهمیت ظاهر در انتخاب همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 737 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • چه عکس العملی مقابل بی قانونی باید داشت؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 429 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • مشکل شخصیتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 601 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • مشکلات زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • قسمتی از 50 باید و نباید در زندگی زناشویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1248 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • اختلاف نظر شدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 427 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • رفتار درست والدین از 1-3 سالگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 514 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • مرز از خودگذشتگی کجاست ؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 483 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • اختلاف فرهنگی و اقتصادی در ازدواج

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 790 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • اختلاف بر سرجزییات زندگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 514 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • خیانت همسر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 798 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • به پوچی رسیدن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 594 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • با شکاکی و حسادت همسرم چه کنم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 443 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • گزیده ای از حضرت حافظ با صدای مرحوم خسرو شکیبایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 891 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • شخصیت سالم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1191 نفر | تعداد دانلود: 32 بار