آخرین پادکست های درویش نامه (94)


در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟
 • یک قدردانی ملی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 35 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 50 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی - سخنرانی محمد درویش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 42 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سه‌شنبه‌های بدون خودرو؛ (گفتگو با کافه نیمروز)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 58 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • روز جهانی کوهستان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 49 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • جشن دوسالگی پویش سه شنبه های بدون خودرو در اراک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 27 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • بازگشت به پای بست: نشست هم اندیشی با موضوع پیوند انسان و طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 62 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • نقد مادر کشی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 89 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • از سالِ شیرین تا زلزله تلخ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ردپای بی اخلاقی بزرگ - سخنرانی بابلسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 79 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مدرسه طبیعت دماوند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مراسم تجلیل و قدرانی از محمد درویش در نمایشگاه مطبوعات

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • چرا ارومیه به اینجا رسید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 70 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • بیست و هشتمین گفتگوی پردیسان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اقتصاد و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • آخرین وضعیت سه شنبه های بدون خودو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 142 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تخطی زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 397 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 349 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش میانرودان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 191 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • جغدها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 271 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • افتتاح نیروگاه های انرژی های نو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • حرمت به قوانین طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 27خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 823 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رواج دوچرخه سواری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 182 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پرنده در قفس زیبا نمی خواند بگذار برود!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 395 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ارزش تالاب ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 261 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شرافت زارعی بانوی خردمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 276 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کاشت نهال زیتون به جای کادوی تولد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 277 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مدرسه محیط زیستی در استان البرز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • زاغ بور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سنت اصیل ابیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 557 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • بزرگترین آبگیر شیرین ایران خشک شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ببر هیرکانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • بزرگترین تالاب کشور به سنبل آبی آلوده شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 235 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • همکاری وزارت راه برای حفاظت از محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • دریاچه ارومیه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ولیعهد دانمارک از دوچرخه استفاده می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 277 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • هورالعظیم 2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 229 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • آلودگی صوتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 343 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شیر مادر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 226 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • هورالعظیم 1

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 567 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • برگزاری دوره های تخصصی مربی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 206 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • انتخابات و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 795 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • فرونشست زمین در زیر تخت جمشید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 331 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • تاسیس اولین مدرسه طبیعت در تهران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • جهان گرمایی و جنگ های جهانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 225 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کاهش شدید پرندگان در بندرعباس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کولرهای گازی یک منبع آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 231 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شاخص سرزمین شاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 417 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • دولتمردانی که بویی از ملاحظات محیط زیستی نبردند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • معرفی اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 641 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • قنات و کاریزها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مرز بدهکاری اکولوژیکی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 240 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • بزرگترین مرکز کرایه دوچرخه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • استقرار گونه های گیاهی بدون نیاز به آبیاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ارزش آموزگار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • فعالیتهای مدنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 350 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شهروند محیط زیستی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 306 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پرداختن پزشکان به محیط زیست در شهر اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 353 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ابتکار مرکز بهداشت شاهرود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 319 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تبدیل تریبون های نماز جمعه به دانشگاه های محیط زیست در قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 379 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چرا الله اباد خشک شده!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تلاش برخی کشورها برای استفاده نکردن مردم از وسایل نقلیه شان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 325 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کاهش میزان مازاد کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اعتراض اهالی کالیفورنیا به نفت کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 370 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • گزارش گاردین درباره ی شارژ الکترونیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 267 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تردد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 326 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • یوز و لوت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 275 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پویش سه شنبه های بدون خودرو-2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 234 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • استفاده های جالب از پارچه به جای کاغذ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گرمای نگران کننده ی خاورمیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 242 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کمپین نذر طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مسیر های ایمن دوچرخه سواری در قزوین و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • آلودگی منطقه ی آب یک قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 249 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شکایت ورزشکاران از میادین آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 262 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • راننده تاکسی که تمام تاکسی خود را سرسبز کرد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 307 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش تبدیل قلیان به گلدان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 271 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دامی که صد برنده نوبل در آن افتادند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • سخنرانی فرماندار قم درباره ی سد ها و تاثیراتش بر آلودگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 386 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مردم اهواز و پاکسازی محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شماره 1504

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 307 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • قطع مصرف مازاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • توقف عملیات تونل سبزکو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تنش آبی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 300 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • پویش نجات میان رودان یا بین النهرین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 406 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • جلوگیری از تهدیدات بوجود آمده برای محیط بان ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • دوستداران محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 295 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مکتب مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 390 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 430 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • حمایت از کفشدوزک (مهار بیابان زایی )

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 293 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ارجحیت دادن به منافع کره زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 345 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • محیط زیست و کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 317 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • جشنواره موسیقی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 467 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 904 نفر | تعداد دانلود: 9 بار