آخرین پادکست های pooya vadaie (26)


 • هفت دستورالعمل برای پرسیدن سوال

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 81 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • موانع گوش کردن در مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 49 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مذاکره نکنیم!

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 45 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مذاکره کننده خوب کیست؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 41 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سه شاخص اصلی مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 49 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 10 کار برای چانه زنی در مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 54 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مهارتهای مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 152 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اشتباهات سوال پرسیدن در مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • دقت کلامی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 159 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سخنرانی خوب

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • برد در مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چارچوب مذاکره رادیو اقتصاد (5 شهریور)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 195 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • اثر فن بیان در مذاکره و کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 431 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • گفتگوی دشوار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 212 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مواجه با مذاکره کنندگان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • من می دونم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 176 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مصاحبه با رادیو (سیزده فروردین ماه)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 149 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کنترل خشم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • شروع یک رویا پویا ودایع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 214 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • زبان بدن در تدریس 1

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 270 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • روش تدریس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رادیو اقتصاد استعدادیابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جواب سوال چرا وسط ارتباط همه چی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تجربه یک حرفه ای زبان بدن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • بند کفشت محکم کن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 229 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • انتخاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 6 بار