آخرین پادکست های به اندام دکتر کرمانی (24)


 • چرا دوستانتون سعی دارند برنامه غذایی شما رو خراب کنند؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • چند حقیقت شوکه کننده درباره رژیم های عروسی!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 227 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چطور از سخت ترین مشکلات زندگی عبور کنید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 245 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • چرا بین چاق ها و لاغرها فرق میذاریم؟!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 234 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • چرا رژیمم رو شکستم!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سرگرمی هایی که می تونید جایگزین غذا خوردن کنید!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 297 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • چطور بعد از شکست، دوباره از نو شروع کنیم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • وقتی عشقتون غذا باشه، نه گفتن سخت می شه!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 297 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تلاش برای رسیدن به هدف رو از زامبی ها یاد بگیریم!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 325 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • روزی که تصمیم گرفتم دست از کمال گرایی بردارم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • چطور می تونید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 421 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • چگونه چیزی رو با رضایت رها کنیم؟!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • انسان های موفق چگونه فکر می کنند؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 261 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • دروغ هایی که نمیذارن شاد باشیم!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ورزش می کنم چون دوست ندارم مثل مادرم بشم!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • چطور ورزش کردن من رو از اضطراب نجات داد؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 295 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • قانون 100 درصد، توصیه ساده ای که زندگیم رو تغییر داد:

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • یاد بگیرید بدنتون رو دوست داشته باشید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 337 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • به دوستی که خودشو چاق می دونه، بهتره چی بگیم؟!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 604 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چربی دلیل ناسالم بودن چاقی نیست!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 323 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • نامه ای به تمام دونده های چاق !

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 292 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • چگونه بعد از 10 سال وزن خود را ثابت نگه داشتم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 302 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • چگونه بر غذا خوردن احساسی غلبه کردم؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 343 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تاثیر قرص اعصاب و جلوگیری در چاقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 544 نفر | تعداد دانلود: 7 بار