آخرین پادکست های amirali aximi (12)


امیرعلی عظیمی مدرس زبان انگلیسی
مبتنی بر شنیدن و تماشای فیلم
تمرینات را متناسب با شرایط زبان‌آموز تنظیم و برای آزمون‌هایی مانند IELTS از متد Goal Setting یا همان دسترسی به اهداف استفاده می‌کنیم.
 • English at Work

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • Leonard Cohen

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • Steve Jobs - The Crazy Ones

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 244 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • Chris de Burgh

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 267 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • Adele

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 459 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • The role of leaders in defining culture

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 246 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • Celine Dion

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • Alexander Rybak

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 245 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • The Business of English

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 473 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • آموزش زبان انگلسی - مکالمات روزمره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 658 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • آموزش زبان انگلیسی - مکالمات تلفنی، بخشی از مکالمات تجاری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 568 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • بخش‌های صوتی از فیلم Flight برای بهبود مهارت شنیدن زبان انگلیسی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 5 بار