آخرین پادکست های amirali aximi (7)


امیرعلی عظیمی مدرس زبان انگلیسی
مبتنی بر شنیدن و تماشای فیلم
تمرینات را متناسب با شرایط زبان‌آموز تنظیم و برای امتحان‌هایی مانند IELTS از متد Goal Setting یا همان دسترسی به اهداف استفاده می‌کنیم.
 • The role of leaders in defining culture

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 66 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • Celine Dion - I'm Alive

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 87 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • Alexander Rybak - Fairytale

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 61 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • The Business of English

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آموزش زبان انگلسی - مکالمات روزمره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • آموزش زبان انگلیسی - مکالمات تلفنی، بخشی از مکالمات تجاری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 143 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • بخش‌های صوتی از فیلم Flight برای بهبود مهارت شنیدن زبان انگلیسی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 97 نفر | تعداد دانلود: 1 بار