دوره شناخت تیپهای شخصیتی اناگرام برای رفتن به لایه های سالم و راه های ارتباطی و نفوذ هر تیپ

دوره شناخت تیپهای شخصیتی اناگرام برای رفتن به لایه های سالم و راه های ارتباطی و نفوذ هر تیپ

آکادمی خودتوباورکن

این مجموعه صوتی 0 بار پسندیده شده
  ارسال در تلگرام در تلگرام بشنوید
این مجموعه شامل تشریح صوتی نه تیپ شخصیتی موجود درجهان است

همچنین راه های برطرف کردن ویژگی های منفی هرتیپ برای رفتن به لایه های سالم شخصیتی

و همچنین راه های نفوذ و ارتباطی هر تیپ را ارایه کرده است

مهمترین کاربردی ترین دوره برای همه افراد در همه سنین است. زیرا با اساس شخصیت انسان سروکار دارد و فرد را با خودش روبرو می کند.

ما تا ندانیم در کدام تیپ شخصیتی قرارداریم نمی توانیم براساس ارزشها ، چهارچوبهای ذهنی و نیازهای روحی روانی تیپمان هدفگذاری کنیم ، رشته تحصیلی انتخاب کنیم ، همسربرگزینیم ، فرزندمان را تربیت کنیم و ارتباط خوبی با همکاران داشته باشیم.

اگر فردی روی خودش بوسیله شناخت لایه های سالم و ناسالم تیپ شخصیتی اش کار کند در زندگی کمترین دردرا خواهد چشید و در مسیرزندگی اش به اوج موفقیت و رشد فردی شخصی و معنوی دست پیدا خواهد کرد

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.