تابوت های دست ساز

در حال بارگذاری پخش کننده ...

رادیو تهران

این کتاب صوتی 46 بار پسندیده شده
  ارسال در تلگرام در تلگرام بشنوید
«تابوت هاي دست ساز،» با نام فرعي «گزارش واقعي از يک جنايت امريکايي» اثري ست در ژانري خاص و کم شباهت به آثار مالوف، چه از نظر فرم روايي و چه از نظر محتوا؛ داستان، به معناي متعارف اش، نيست، گزارش هم نيست، ظاهري شبيه به آثار پليسي دارد، اما رمان پليسي، به شکل کلاسيک آن، هم نيست.ماجرا در يک دهکدهء کوچک در غرب امريکا اتفاق مي افتد، در سال هاي دهه ء هفتاد ميلادي. يک وکيل و همسرش به قتل مي رسند، با ۹ مار زهرآگين که در ماشين آنها رها شده اند. اين آغاز يک سلسله قتل مرموز و پيچيده است. قرباني ها در ظاهر با هم ارتباطي ندارند و تنها چيزي که بين آنها مشترک است هديه اي است که اندکي پيش از مرگ دريافت کرده اند: «يک تابوت دست ساز با عکسي از خودشان در داخل آن!».کارآگاه جيک پپر، از طرف «دايرهء تحقيقات جرم شناسي ايالتي،» مامور رسيدگي به اين پروندهء مرموز مي شود. پس از چند قتل، او تقريبا مطمئن مي شود که جنايت ها کار چه کسي است و با چه انگيزه اي صورت مي گيرد، اما مسئله اين جاست که هيچ ادلهء قانوني و محکمه پسندي عليه مجرم وجود ندارد. «رابرت هاولي کوئين،» از ملاکان سرشناس و ذي نفوذ شهر (و سرهنگي در جنگ جهاني دوم) عامل اين کشتارهاي بي رحمانه است. با وجود آن که کارآگاه اين را مي داند، کوئين به قتل هاي خود ادامه مي دهد و ۸ نفر از ۹ نفري را که بايد مي کشته ، به قتل مي رساند...

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان