آخرین پادکست های کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم (51)


 • مثنوی شیخ صنعان و دختر ترسا برگرفته از منطق الطیر عطار

  قیمت: 1,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 148 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سیمای دو زن-علی اکبر سعیدی سیرجانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 285 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • وطن یعنی ... اثر مصطفی بادکوبه ای

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 205 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ایلیاد-اثر هومر-سرود دوم

  قیمت: 2,070 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مولوی سخنگوی یگانگی انسانها

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 474 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ایلیاد-اثر هومر

  قیمت: 2,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 458 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب سرگردان اثر جبران خلیل جبران

  قیمت: 2,250 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 413 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • باغ پیامبر

  قیمت: 2,160 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • گوشه ای از مجلس ضربت زدن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 405 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زندگینامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 335 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • زندگینامه حضرت مولانا جلال‌الدین بلخی-مولوی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 467 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • داستان کوتاه کارمرگ اثر زنده یاد نادر ابراهیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 506 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • گفتگوی من و غریبه صبحگاهی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 431 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان کوتاه-زنی که سر ساعت شش آمد!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 421 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • داستان نقاشی که عاشق شد و معشوق ازو خانه ای خواست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 752 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران- بخش دوم

  قیمت: 1,755 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 772 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران

  قیمت: 2,025 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 897 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگینامه مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 751 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش سوم

  قیمت: 1,620 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 799 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • اندیشه های نیمه شوخی نیمه جدی درباره اعدام

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 389 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش دوم

  قیمت: 2,025 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 749 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب - بخش اول

  قیمت: 1,440 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 816 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کتاب گویا : سیذارتا اثر هرمان هسه

  قیمت: 3,060 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 682 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • گزیده غزلیات خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی-بخش دوم

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 803 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش پنجم (بخش پایانی)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 232 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش چهارم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 641 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده جامی-بخش سوم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1007 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 408 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • لیلی و مجنون اثر عبدالرحمن جامی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 731 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • خوان هشتم-زنده یاد مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1701 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • چاوشی-مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 629 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ساقی نامه - رضی الدین آرتیمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 836 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مناجات خواجه عبداله انصاری-پیر هرات (بخش دوم)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1197 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • مناجات نامه پیر هرات-بخش اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 888 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • گزیده غزلیات حافظ

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1154 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • خاطرات دلبرکان سودازده من

  قیمت: 2,250 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1109 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • هفت قانون معنوی موفقیت

  قیمت: 2,700 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1558 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ساقینامه-حافظ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 831 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • خدا هست!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 803 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • من این پاییز در زندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 912 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • زن در شاهنامه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 800 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رویاهایم را می فروشم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 787 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • بوف کور-صادق هدایت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2755 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • در ستایش تنبلی-داستان کوتاه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 759 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • پیش از اینها فکر می کردم خدا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1615 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • یک شبی مجنون ...

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1821 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • حماسه گیلگمش

  قیمت: 3,060 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1863 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • رباعیات ابوسعید ابوالخیر بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 708 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گزیده رباعیات ابوسعید ابوالخیر-بخش اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 740 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • زندگینامه ابوسعید ابوالخیر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 664 نفر | تعداد دانلود: 13 بار