آخرین پادکست های روزنامه فرصت امروز (146)


 • چالش اثبات اولین بودن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • مزایای استفاده از شبکه اجتماعی در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 539 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • قیمت بالای محصولات

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 610 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مدیریت فروش در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 482 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • سیستم فروش تلفنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 321 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • ناهماهنگی د‌ر سازمان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مشاوره خرید آنلاین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 259 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رها شدن از محصول گرایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 270 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • چالش‌های مدیران زن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 404 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • راه‌اندازی شبکه توزیع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 447 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • مذاکره با مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 491 نفر | تعداد دانلود: 44 بار
 • از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 398 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • افزایش ساعات کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 368 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • شکار نیروهای فروش متخصص

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 383 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • گزینش کارمندان جوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 385 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • راهنمایی فروشنده‌ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 418 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • متفاوت نشان دادن محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 422 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • جذب مشتری برای رستوران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 450 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • تغییر شیوه فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • انتخاب بیلبورد مناسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 398 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • استخدام مدیر محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 452 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • تمایز در بازار غذاهای حاضری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • راه‌اندازی واحد تحقیقات بازار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 394 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • تبلیغات بی فایده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 377 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • جلب اعتماد مشتریان ایرانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 436 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • ایجاد فرهنگ کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 379 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • پیش‌بینی رفتار خرید مصرف‌کننده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 450 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • کسب و کار موروثی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 379 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • حفظ شهرت کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • پچ‌پچ‌های سازمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 361 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • طراحی برنامه آموزشی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 439 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • استخدام استراتژیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 444 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • حسادت سازمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 439 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • شیوه B2B

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 431 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • ترس از مذاکره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 452 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه تخفیفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 407 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • آموزش فروشندگان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 851 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • درخواست‌های غیرمنطقی مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 441 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • افزایش فروش فروشگاه پوشاک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • ارزیابی تبلیغات پیامکی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مدیریت پرسش‌های مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 424 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • ترس از مطرح کردن قیمت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 491 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • حرفه‌ای شدن نیروهای تازه کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • انتقال فرهنگ ملی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 419 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • اعتماد به شرکت‌های توزیع کننده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 378 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • بازاریابی نمایندگی بیمه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 449 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • تبلیغات ایمیلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 515 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • بهینه‌سازی جلسات فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 450 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • کنجکاوی کارمندان درباره دستمزدها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • قیمت‌گذاری در حوزه پوشاک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 400 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • سنجش اثربخشی برنامه بازاریابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • اعتماد به داده‌های آنلاین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 458 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • تبلیغ نان و شیرینی سالم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 436 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • همکاری با خرده‌فروشی‌ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 414 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • بازاریابی آژانس گرد‌‌‌شگری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 444 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تبلیغ محیطی برای آژانس گردشگری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 366 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • تغيير چشم‌انداز فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 395 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تعامل با مشتريان ناراضي

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 451 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • شناسایی مزایای رقابتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 451 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مدیریت انتظارات متضاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 458 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • انتخاب مدیر فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • کسب‌و‌کار سریع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 414 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • توسعه کسب‌وکار خانگي

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 422 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • معرفي خدمت تازه به بازار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 397 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • طراحی فروشگاه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 372 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • مدیریت زمان در واحد فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • مدیریت غیبت کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • جذب بازدیدکنندگان گذری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 418 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • انتخاب نام مناسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1587 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • تولید محصول برای نوجوانان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 410 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • صادرات محصول پرطرفدار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • آینده پژوهی در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 424 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • انتخاب بازیگر برای تیزرهای تلویزیونی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 486 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • رپرتاژ آگهی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • تغییر نام به خاطر بار معنایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 458 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • تبلیغ در کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 440 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • تفویض اختیار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 515 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • بازاریابی برای رستوران ارگانیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • افزایش سهم بازار پررقیب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 349 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • گره زدن برند به فعالیتهای اجتماعی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 410 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • معرفی طرحهای جدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 359 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • ایجاد محیط کاری الهام بخش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 518 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 416 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • مدیر پرکار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 392 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • ارزیابی مهارتهای مدیریتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 433 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • سیستم مدرک گرا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 464 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • مدیر خویش فرما

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • ارائه محصولات مکمل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • حمایت از رویدادهای ورزشی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 378 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • برند شدن در حوزه چرم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 573 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • معضل بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 486 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • مدیریت تغییرات

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • دسته‌بندی و تفکیک مشتریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 473 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • تنظیم قرارداد کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 459 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 441 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رقابت با برندهای خارجی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 451 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • تمرین تسلط بر خود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 505 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • کسب و کار شتاب‌زده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 415 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • پیامدهای شراکت شکست‌خورده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 461 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • کنجکاوی بیهوده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • بازاریابی محصولات ارزان‌قیمت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 755 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • برنامه‌ریزی کارآمد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 505 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • مدیریت خلاقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 688 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • اتهام محافظه کاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 467 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • افزایش تعهد کارمندان به اهداف شرکت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 473 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • راه‌اندازی شعب رستوران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 444 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • معضل حرف‌ ناشنوی کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 420 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • تغییر نام تجاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 697 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • توسعه محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 408 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • برگزاری جشنواره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 526 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • جعبه خلاقیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 485 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • بازاریابی برای کتاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 527 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • تقسیم وظایف با شرکا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 730 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • نارضایتی از خدمات پس از فروش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 531 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • کارمندیابی از طریق آگهی روزنامه‌

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 612 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • تقویت ارتباط با رسانه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 590 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • برنامه‌ریزی برای صادرات محصول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 570 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • تبلیغ رستوران زنجیره ای

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 687 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • جلب اعتماد هیات‌ مدیره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 565 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • طراحی لوگو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 883 نفر | تعداد دانلود: 48 بار
 • مدیر جوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 680 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه عرضه مستقیم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 654 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • کارمند بی اخلاق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 601 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • مقابله با رقبای فرصت‌طلب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 633 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • فرآیندی که از شما یک مدیر واقعی می‌سازد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 664 نفر | تعداد دانلود: 46 بار
 • جانشین‌ پروری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 780 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • سنجش اثربخشی تبلیغ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 880 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • راه‌اندازی واحد CRM

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 738 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • شراکت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 609 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • ادامه حیات در شرایط رکود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 703 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • راه‌اندازی واحد روابط عمومی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • تبلیغات اثر گذار و کم هزینه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 618 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • بازگرداندن اعتماد مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 762 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • تولید انبوه ایده جدید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 724 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • ارائه خدمات خوب به مشتری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 685 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • تبدیل شدن به برند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1080 نفر | تعداد دانلود: 64 بار
 • تعدیل نیرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 694 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • مدیریت پاداش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 786 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • کارمند معترض

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 694 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • محصول کم‌طرفد‌‌ار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 698 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • استخدام مدیر اجرایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 722 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • محیط کاری خشک یا مفرح؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 730 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • جلسات کاری ناکارآمد و طولانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 619 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • تردید درباره توانایی کارمندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 701 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • معضل انتخاب رسانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 627 نفر | تعداد دانلود: 22 بار