آخرین پادکست های روزنامه فرصت امروز (146)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • چالش اثبات اولین بودن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • مزایای استفاده از شبکه اجتماعی در کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • قیمت بالای محصولات

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 395 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • مدیریت فروش در کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 258 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • سیستم فروش تلفنی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • ناهماهنگی د‌ر سازمان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 244 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • مشاوره خرید آنلاین

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 168 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رها شدن از محصول گرایی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 185 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • چالش‌های مدیران زن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 309 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • راه‌اندازی شبکه توزیع

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • مذاکره با مشتری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 373 نفر | تعداد دانلود: 42 بار
 • از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 306 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • افزایش ساعات کاری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • شکار نیروهای فروش متخصص

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گزینش کارمندان جوان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • راهنمایی فروشنده‌ها

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 326 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • متفاوت نشان دادن محصول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • جذب مشتری برای رستوران

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 323 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • تغییر شیوه فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 325 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • انتخاب بیلبورد مناسب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 273 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • استخدام مدیر محصول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 328 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • تمایز در بازار غذاهای حاضری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • راه‌اندازی واحد تحقیقات بازار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 300 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • تبلیغات بی فایده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 277 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • جلب اعتماد مشتریان ایرانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • ایجاد فرهنگ کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 291 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • پیش‌بینی رفتار خرید مصرف‌کننده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • کسب و کار موروثی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 272 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • حفظ شهرت کسب‌و‌کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 287 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • پچ‌پچ‌های سازمانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 287 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • طراحی برنامه آموزشی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • استخدام استراتژیست

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • حسادت سازمانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 324 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • شیوه B2B

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 356 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • ترس از مذاکره

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه تخفیفی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 310 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • آموزش فروشندگان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 758 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • درخواست‌های غیرمنطقی مشتریان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • افزایش فروش فروشگاه پوشاک

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 326 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • ارزیابی تبلیغات پیامکی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 309 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • مدیریت پرسش‌های مشتریان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • ترس از مطرح کردن قیمت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 373 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • حرفه‌ای شدن نیروهای تازه کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • انتقال فرهنگ ملی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • اعتماد به شرکت‌های توزیع کننده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 300 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • بازاریابی نمایندگی بیمه

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • تبلیغات ایمیلی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 399 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • بهینه‌سازی جلسات فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • کنجکاوی کارمندان درباره دستمزدها

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • قیمت‌گذاری در حوزه پوشاک

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 297 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • سنجش اثربخشی برنامه بازاریابی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 328 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • اعتماد به داده‌های آنلاین

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • تبلیغ نان و شیرینی سالم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • همکاری با خرده‌فروشی‌ها

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • بازاریابی آژانس گرد‌‌‌شگری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 335 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • تبلیغ محیطی برای آژانس گردشگری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 262 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • تغيير چشم‌انداز فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • تعامل با مشتريان ناراضي

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 319 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • شناسایی مزایای رقابتی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • مدیریت انتظارات متضاد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • انتخاب مدیر فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 356 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کسب‌و‌کار سریع

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • توسعه کسب‌وکار خانگي

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 313 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • معرفي خدمت تازه به بازار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 302 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • طراحی فروشگاه

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • مدیریت زمان در واحد فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 366 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • مدیریت غیبت کارمندان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 275 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • جذب بازدیدکنندگان گذری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • انتخاب نام مناسب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1432 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • تولید محصول برای نوجوانان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • صادرات محصول پرطرفدار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • آینده پژوهی در کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • انتخاب بازیگر برای تیزرهای تلویزیونی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رپرتاژ آگهی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • تغییر نام به خاطر بار معنایی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 351 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • تبلیغ در کسب و کار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 312 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • تفویض اختیار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 392 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • بازاریابی برای رستوران ارگانیک

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • افزایش سهم بازار پررقیب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 276 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • گره زدن برند به فعالیتهای اجتماعی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 303 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • معرفی طرحهای جدید

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 281 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • ایجاد محیط کاری الهام بخش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 410 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 319 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • مدیر پرکار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 321 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • ارزیابی مهارتهای مدیریتی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • سیستم مدرک گرا

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • مدیر خویش فرما

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 292 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • ارائه محصولات مکمل

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 332 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • حمایت از رویدادهای ورزشی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 297 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • برند شدن در حوزه چرم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 469 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • معضل بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 394 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • مدیریت تغییرات

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 341 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • دسته‌بندی و تفکیک مشتریان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 370 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • تنظیم قرارداد کاری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • استخدام مشاور

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رقابت با برندهای خارجی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 359 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • تمرین تسلط بر خود

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 391 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • کسب و کار شتاب‌زده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 312 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • پیامدهای شراکت شکست‌خورده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 359 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • کنجکاوی بیهوده

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • بازاریابی محصولات ارزان‌قیمت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 651 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • برنامه‌ریزی کارآمد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 420 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • مدیریت خلاقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 525 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • اتهام محافظه کاری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 342 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • افزایش تعهد کارمندان به اهداف شرکت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 368 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • راه‌اندازی شعب رستوران

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • معضل حرف‌ ناشنوی کارمندان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 334 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • تغییر نام تجاری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 586 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • توسعه محصول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • برگزاری جشنواره

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 436 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • جعبه خلاقیت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • بازاریابی برای کتاب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 424 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • تقسیم وظایف با شرکا

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 616 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • نارضایتی از خدمات پس از فروش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 454 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • کارمندیابی از طریق آگهی روزنامه‌

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 493 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • تقویت ارتباط با رسانه ها

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 489 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • برنامه‌ریزی برای صادرات محصول

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 476 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • تبلیغ رستوران زنجیره ای

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 575 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • جلب اعتماد هیات‌ مدیره

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 470 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • طراحی لوگو

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 780 نفر | تعداد دانلود: 43 بار
 • مدیر جوان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 547 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • راه‌اندازی فروشگاه عرضه مستقیم

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 557 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • کارمند بی اخلاق

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 516 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • مقابله با رقبای فرصت‌طلب

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 509 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • فرآیندی که از شما یک مدیر واقعی می‌سازد

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 583 نفر | تعداد دانلود: 45 بار
 • جانشین‌ پروری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 655 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • سنجش اثربخشی تبلیغ

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 760 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • راه‌اندازی واحد CRM

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 623 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • شراکت

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 512 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • ادامه حیات در شرایط رکود

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 597 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • راه‌اندازی واحد روابط عمومی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 595 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • تبلیغات اثر گذار و کم هزینه

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 513 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • بازگرداندن اعتماد مشتری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 589 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • تولید انبوه ایده جدید

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • ارائه خدمات خوب به مشتری

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 553 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • تبدیل شدن به برند

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 952 نفر | تعداد دانلود: 61 بار
 • تعدیل نیرو

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 604 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • مدیریت پاداش

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 685 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • کارمند معترض

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 593 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • محصول کم‌طرفد‌‌ار

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 583 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • استخدام مدیر اجرایی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 627 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • محیط کاری خشک یا مفرح؟

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 595 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • جلسات کاری ناکارآمد و طولانی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 514 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • تردید درباره توانایی کارمندان

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 559 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • معضل انتخاب رسانه

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 540 نفر | تعداد دانلود: 21 بار