آخرین پادکست های بیست تا سی (17)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • فرهنگ، فلسفه و جوانی (گردهمایی به مناسبت روز جهانی فلسفه)

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 546 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • از کجا شروع کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 6808 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • اگه دانشگاه نرم، پس چی کار کنم؟

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 4515 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • هفت گام تا موفقیت پایدار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 5855 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • چگونه بدشانس نباشیم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 25485 نفر | تعداد دانلود: 42 بار
 • حتا اگر خودتان هم ندانید: شما یک فروشنده‌اید!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 3037 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • چگونه شغلی را که داریم دوست داشته باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3772 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • بیست‌تاسی‌سالگی به روایت علی سلیمانی و جمال جهرمی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1142 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • چگونه شغلی را که دوست داریم، پیدا کنیم ؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2184 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • بی رحمانه حذف کن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2490 نفر | تعداد دانلود: 58 بار
 • رویاها تو فراموش نکن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3189 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • از روزمرگی تا معناداری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1776 نفر | تعداد دانلود: 55 بار
 • بیست تا سی سالگی به روایت شاهین شاکری و ندا مفاخری

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 978 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • آدمهای خاکستری در جهان خاکستری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2315 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • ما همه باهوشیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 639 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • یاد گرفتن را یاد نگرفته ایم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1051 نفر | تعداد دانلود: 60 بار
 • چیزهایی که در مدرسه یاد نمی دهند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1637 نفر | تعداد دانلود: 60 بار