آخرین پادکست های بیست تا سی (17)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • فرهنگ، فلسفه و جوانی (گردهمایی به مناسبت روز جهانی فلسفه)

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 774 نفر | تعداد دانلود: 62 بار
 • از کجا شروع کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 6964 نفر | تعداد دانلود: 45 بار
 • اگه دانشگاه نرم، پس چی کار کنم؟

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 4787 نفر | تعداد دانلود: 46 بار
 • هفت گام تا موفقیت پایدار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 5992 نفر | تعداد دانلود: 43 بار
 • چگونه بدشانس نباشیم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 47751 نفر | تعداد دانلود: 51 بار
 • حتا اگر خودتان هم ندانید: شما یک فروشنده‌اید!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 3136 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • چگونه شغلی را که داریم دوست داشته باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 3949 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • بیست‌تاسی‌سالگی به روایت علی سلیمانی و جمال جهرمی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1314 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • چگونه شغلی را که دوست داریم، پیدا کنیم ؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2444 نفر | تعداد دانلود: 44 بار
 • بی رحمانه حذف کن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2630 نفر | تعداد دانلود: 60 بار
 • رویاها تو فراموش نکن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3396 نفر | تعداد دانلود: 43 بار
 • از روزمرگی تا معناداری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1921 نفر | تعداد دانلود: 57 بار
 • بیست تا سی سالگی به روایت شاهین شاکری و ندا مفاخری

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1195 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • آدمهای خاکستری در جهان خاکستری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2510 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • ما همه باهوشیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 760 نفر | تعداد دانلود: 43 بار
 • یاد گرفتن را یاد نگرفته ایم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1287 نفر | تعداد دانلود: 63 بار
 • چیزهایی که در مدرسه یاد نمی دهند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1868 نفر | تعداد دانلود: 63 بار