آخرین پادکست های بیست تا سی (18)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • فرهنگ، فلسفه و جوانی (گردهمایی به مناسبت روز جهانی فلسفه)

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • از کجا شروع کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 6719 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • اگه دانشگاه نرم، پس چی کار کنم؟

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • هفت گام تا موفقیت پایدار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 5763 نفر | تعداد دانلود: 33 بار
 • چگونه بدشانس نباشیم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 16995 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • حتا اگر خودتان هم ندانید: شما یک فروشنده‌اید!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2975 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • چگونه شغلی را که داریم دوست داشته باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3687 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • بیست‌تاسی‌سالگی به روایت علی سلیمانی و جمال جهرمی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چگونه شغلی را که دوست داریم، پیدا کنیم ؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2028 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • بی رحمانه حذف کن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2203 نفر | تعداد دانلود: 43 بار
 • رویاها تو فراموش نکن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3114 نفر | تعداد دانلود: 35 بار
 • از روزمرگی تا معناداری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1688 نفر | تعداد دانلود: 49 بار
 • بیست تا سی سالگی به روایت شاهین شاکری و ندا مفاخری

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گفت‌وگو با سهیل رضایی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • آدمهای خاکستری در جهان خاکستری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2221 نفر | تعداد دانلود: 30 بار
 • ما همه باهوشیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 572 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • یاد گرفتن را یاد نگرفته ایم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 945 نفر | تعداد دانلود: 56 بار
 • چیزهایی که در مدرسه یاد نمی دهند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1483 نفر | تعداد دانلود: 58 بار