آخرین پادکست های بیست تا سی (18)


آنچه در این کانال خواهید شنید ...
 • فرهنگ، فلسفه و جوانی (گردهمایی به مناسبت روز جهانی فلسفه)

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • از کجا شروع کنم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 6677 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • اگه دانشگاه نرم، پس چی کار کنم؟

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • هفت گام تا موفقیت پایدار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 5681 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • چگونه بدشانس نباشیم

  قیمت: رایگان | دسته: علم و تکنولوژی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 9944 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • حتا اگر خودتان هم ندانید: شما یک فروشنده‌اید!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2942 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • چگونه شغلی را که داریم دوست داشته باشیم؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3650 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • بیست‌تاسی‌سالگی به روایت علی سلیمانی و جمال جهرمی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چگونه شغلی را که دوست داریم، پیدا کنیم ؟

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1966 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • بی رحمانه حذف کن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 2161 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • رویاها تو فراموش نکن

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 3086 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • از روزمرگی تا معناداری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1659 نفر | تعداد دانلود: 47 بار
 • بیست تا سی سالگی به روایت شاهین شاکری و ندا مفاخری

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گفت‌وگو با سهیل رضایی

  قیمت: رایگان | مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 0 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • آدمهای خاکستری در جهان خاکستری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2174 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • ما همه باهوشیم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 540 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • یاد گرفتن را یاد نگرفته ایم

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 879 نفر | تعداد دانلود: 52 بار
 • چیزهایی که در مدرسه یاد نمی دهند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1411 نفر | تعداد دانلود: 55 بار